Защитени видове растения и животни

България е на първо място в Европа по разнообразие на животински видове. Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много от тях, са разположени в границите на трите национални парка “Пирин”, “Рила” , “Централен Балкан” и съществуващите в страната резервати.

Защитени дървета покриват планинските склонове на Рила между 1600 до 2000 м. - зимен дъб, обикновен бук, бяла ела, бяла мура, обикновен смърч. Бялата мура е открита от Гризебах през 1839 г. в Пелистер. По-късно този вид е намерен и в Пирин и Рила планина. В България бялата мура достига височина 35 метра и диаметър около 50-60 cm.

Защитени цветя - алпийска камбанка, планинско омайниче, пролетна съсънка, иглика.

 

В България под защита са 327 птици. За района на Рила планина включени в Червената книга са осоядът, скалният орел, горският бекас, белогърбият кълвач, черният кълвач, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, орел змияр, ловен сокол и други. Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали.

 

 

 

Начало | Дейности | Партньори | Copyright(c) 2007. Чиста Рила. All right reserved. | Контакти