AC Planinetz
До базовите лагери на 5-те 8-хилядника в Пакистан и преминаване на превала на Гондогоро Ла