Home / Лични албуми / Владимир Владов / Некатерени стени 19

това са стени и места, които по различни причини за останали извън полезлението на катерещите, по тях не е катерено или има само отделни единични изкачвания