Home / Лични албуми / Владимир Владов / Тян-Шан 13

снимки от злополучното ми пребива(ва)не из Тян-Шанските планини