AC Planinetz

TEAM CLIMBING

АК „Планинец” организира тийм-клайминг (team climbing) за фирми и други организации с цел изграждане и сплотяване на взаимоотношенията в колектива. Поставяне на цели и планиране на тяхното постигане, колективното взимане на бързи и точни решения и взаимопомощ между участниците в необичайни и трудни ситуации – това са част от целите, който си поставяме по време на заниманията.Програмите включват екстремни дейности, водене на групи по трудни планински маршрути, рядко посещавани красиви местности на България и провеждането на мотивационни презентации. Занятията имат гъвкава структура и могат лесно да бъдат променяни, съобразно изискванията на организацията. Екстремните ситуации се подбират според способностите и желанието на организатора. Някои елементи могат да бъдат пропуснати или повторени в рамките на определеното за целта време.

Катерене по скали и върхове
Спускане на рапел, тролей
Движение по трудни терени, осигуряване с фиксиран парапет
Лекции, презентации

Клубът осигурява нужната екипировка и инструктори за провеждането на мероприятията сред природата.