Home / Лични албуми / Мила Андонова / Над Долината... / Над Долината. Част V: Южният ръб на Иглата + Западният ръб на Двуглав. Алпиниада на АК "Планинец". 13-14 септември 08 16

Някак незавършен фото - разказ за едно, иначе интересно изкачване, но по настоящем преминало в нощно и гарнирано с не дотам приятна доза дъжд, вятър, силен съжд, силен вятър, суграшица и още по-силен вятър и сетне градушка и наистина силен вятър... Разказът е документално незавършен. Та, поуката е: "снимайте", когато е най-напечено... :)