Home / Лични албуми / Мила Андонова / По висулките... / "Капакът на ковчега", Скакавица, 2.III. 2009г. 9